#7 – PSA prov och screening

Vad innebär det att testa sig och vad menas med screening? Vi samtalar om för och nackdelar med PSA prov och screening