#8 – Metastaserad prostatacancer

Vad innebär det att ha en spridd prostatacancer och hur kan vi behandla?
Vi samtalar om hormonbehandling, nya läkemedel och när inget längre kan hålla tillbaka sjukdomen.